Lusaka

Lusaka

24小时预报

卫星云图

未来预报

白天晴,最高30°;晚间晴,最低18°
东风 3-4级
相对湿度
22%
紫外线
13
日出 05:36
日落 18:07
白天晴,最高31°;晚间晴,最低31°
东风 3-4级
相对湿度
26%
紫外线
13
日出 05:35
日落 18:07
白天晴,最高31°;晚间晴,最低31°
东北风 3-4级
相对湿度
36%
紫外线
13
日出 05:34
日落 18:07
白天晴,最高29°;晚间晴,最低29°
东风 3-4级
相对湿度
43%
紫外线
14
日出 05:34
日落 18:07
白天晴,最高29°;晚间晴,最低29°
东南风 3-4级
相对湿度
38%
紫外线
14
日出 05:33
日落 18:08
白天少云,最高31°;晚间晴,最低31°
东南风 1-2级
相对湿度
24%
紫外线
14
日出 05:33
日落 18:08
白天晴,最高32°;晚间晴,最低32°
东风 3-4级
相对湿度
24%
紫外线
14
日出 05:32
日落 18:08
排名 城市 行政区划 最高温度
1 奇龙杜 南部省 39℃
2 卡拉博 西方省 38℃
3 利穆伦加 西方省 38℃
4 Lukulu 西方省 38℃
5 塞南加 西方省 38℃
6 塞谢凯 西方省 38℃
7 芒古 西方省 38℃
8 卡邦波 西北省 37℃
9 马阿姆巴 南部省 37℃
10 希纳宗格韦 南部省 37℃
排名 城市 行政区划 降雨量
1 Chadiza 东方省 0.0mm
2 Chama Muchinga 0.0mm
3 查姆比希 Copperbelt 0.0mm
4 Chibombo 中央省 0.0mm
5 奇利拉邦布韦 Copperbelt 0.0mm
6 钦戈拉 Copperbelt 0.0mm
7 Chinsali Muchinga Province 0.0mm
8 奇龙杜 南部省 0.0mm
9 Chongwe 卢萨卡省 0.0mm
10 Gwembe 南部省 0.0mm

太阳和月亮

排名 城市 行政区划 最高温度
1 奇龙杜 南部省 39℃
2 卡拉博 西方省 38℃
3 利穆伦加 西方省 38℃
4 Lukulu 西方省 38℃
5 塞南加 西方省 38℃
6 塞谢凯 西方省 38℃
7 芒古 西方省 38℃
8 卡邦波 西北省 37℃
9 马阿姆巴 南部省 37℃
10 希纳宗格韦 南部省 37℃
排名 城市 行政区划 降雨量
1 Chadiza 东方省 0.0mm
2 Chama Muchinga 0.0mm
3 查姆比希 Copperbelt 0.0mm
4 Chibombo 中央省 0.0mm
5 奇利拉邦布韦 Copperbelt 0.0mm
6 钦戈拉 Copperbelt 0.0mm
7 Chinsali Muchinga Province 0.0mm
8 奇龙杜 南部省 0.0mm
9 Chongwe 卢萨卡省 0.0mm
10 Gwembe 南部省 0.0mm

免费天气插件

免费在你的网站、手机上增加漂亮强大的天气产品
全部自定义的和风天气插件服务,提供网页JS、客户端SDK和H5天气频道页