Grodno Region - Belarus   2023-12-10   Sunday   53.34N, 23.95E

Alyekshytsy

Grodno Region - Belarus
2023-12-10