Beijing

Satellite imagery

QWeather

Where is it raining

Rank City Adm region Precipitation
1 Guiyang Chenzhou 22.1mm
2 Changsha Changsha 21.2mm
3 Xiangjiang New Area Changsha 21.2mm
4 Changsha County Changsha 21.2mm
5 Furong Changsha 21.2mm
6 Tianxin Changsha 21.2mm
7 Yuelu Changsha 21.2mm
8 Kaifu Changsha 21.2mm
9 Yuhua Changsha 21.2mm
10 Ningde Ningde 16.3mm

Satellite imagery

QWeather