Tel Aviv District - Israel   2022-01-23   Sunday   32.02N, 34.75E

Bat Yam

Tel Aviv District - Israel
2022-01-23