Chernihiv - Ukraine   2022-12-02   Friday   52.06N, 31.20E

Dobryanka

Chernihiv - Ukraine
2022-12-02