Krasnoyarsk - Russia   2021-10-21   Thursday   53.28N, 91.84E

Il'ichyevo

Krasnoyarsk - Russia
2021-10-21