Bavaria - Germany   2023-12-10   Sunday   47.69N, 12.80E

Schneizlreuth

Bavaria - Germany
2023-12-10