Kansas - United States   2021-08-05   Thursday   37.65N, -98.11W

Kingman

Kansas - United States
2021-08-05