Bavaria - Germany   2024-07-21   Sunday   47.55N, 9.68E

Lindau

Bavaria - Germany
2024-07-21