Guizhou - China   2023-10-02   Monday   26.26N, 107.52E

Qiannan Prefecture

Guizhou - China
2023-10-02