Guizhou - China   2023-02-06   Monday   26.26N, 107.52E

Qiannan Prefecture

Guizhou - China
2023-02-06