Xinjiang - China   2024-06-14   Friday   43.92N, 81.32E

Ili Prefecture

Xinjiang - China
2024-06-14