Xinjiang - China   2024-05-23   Thursday   47.85N, 88.14E

Altay Prefecture

Xinjiang - China
2024-05-23