Xinjiang - China   2021-12-04   Saturday   39.71N, 76.18E

Kizilsu Prefecture

Xinjiang - China
2021-12-04