Beijing

Satellite imagery

QWeather

Where is it raining

Rank City Adm region Precipitation
1 Longquan Lishui 6.0mm
2 Yongkang Jinhua 4.8mm
3 Fuxin County Fuxin 4.2mm
4 Xinmin Shenyang 3.2mm
5 Songyang Lishui 3.1mm
6 Huludao Huludao 3.0mm
7 Linwu Chenzhou 3.0mm
8 Lianshan Huludao 3.0mm
9 Longgang Huludao 3.0mm
10 Nanpiao Huludao 3.0mm
Rank City Adm region Precipitation
1 El Charco El Charco 25.4mm
2 Guapi Guapi 25.4mm
3 Iscuande Iscuande 25.4mm
4 Jaguarão Jaguarão 19.4mm
5 Rio Branco Rio Branco 19.4mm
6 Barbil Barbil 17.4mm
7 Gua Gua 17.4mm
8 Balagoda (Bolani) Balagoda (Bolani) 17.4mm
9 Noamundi Noamundi 17.4mm
10 Ruiz Ruiz 17.1mm

Satellite imagery

QWeather