Norfolk - United Kingdom   2024-07-13   Saturday   52.80N, 1.25E

Aylsham

Norfolk - United Kingdom
2024-07-13