Bashkortostan - Russia   2024-05-24   Friday   53.53N, 57.54E

Vyerkhniy Avzyan

Bashkortostan - Russia
2024-05-24